top of page

NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CỘNG ĐỒNG

Tìm ở đây các tổ chức tài chính mà chúng tôi đề xuất phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn:
E. CREDIT U.png

Chúng tôi mang đến cho tất cả mọi người cơ hội để xây dựng một tương lai lành mạnh hơn về tài chính. Chúng tôi thiết kế sản phẩm để tiết kiệm nhiều tiền hơn. Chúng tôi dạy mọi người cải thiện ngân sách của họ. Và chúng tôi được sở hữu bởi mỗi thành viên như bạn.

BofA_rgb.png

Tại Bank of America, chúng tôi cam kết xây dựng một nơi làm việc đa dạng và hòa nhập, đồng thời tập trung vào các mối quan hệ đối tác thúc đẩy sự thay đổi và giải quyết những thách thức quan trọng mà cộng đồng của chúng ta phải đối mặt. Tạo một môi trường hòa nhập bắt đầu từ đầu và mở rộng cho tất cả công ty của chúng tôi. 

PCV-LOGO_4C_1IN.png

Pacific Community Ventures hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng của họ trong cuộc chiến vì công bằng kinh tế, chủng tộc và giới tính. Chúng tôi sát cánh cùng các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp nhỏ đang phát triển và các doanh nhân đơn lẻ thông qua mô hình tích hợp của chúng tôi.

Wells Fargo.png

Wells Fargo cung cấp các dịch vụ như: Bộ chọn sản phẩm, Trả lời phiếu mua hàng, Phần thưởng thẻ tín dụng, Khoản vay SBA, Dòng tín dụng và Tài trợ bất động sản thương mại_d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813_d6c673b

bottom of page