top of page

nguồn nhân lực

Trên thực tế, khi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số bắt đầu, nhiều người tin rằng họ "có thể điều hành Facebook hoặc viết blog".

 

Với thời gian trôi qua và sự chuyên nghiệp hóa của lĩnh vực này, chúng tôi thấy rằng cần có một đội ngũ chuyên gia về truyền thông trong các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực kỹ thuật số. Tất cả các quy trình này, ngoài kiến thức kỹ thuật và kỹ thuật số, cần có khả năng tự chủ, sáng tạo và phân tích tốt.

Chủ đề tiếp theo:

bottom of page