ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG

Tìm hiểu về các tùy chọn và biện pháp bảo vệ mà các doanh nghiệp nhỏ CẦN ĐỔI MỚI CÁC HỢP ĐỒNG KHÁC NHAU
Chọn tùy chọn mong muốn:
start small.png

Các luật sư Marlena Schultz và Rachel Boyce của Start Small Think Big nói về:

- Các điều khoản liên quan đến COVID-19 trong hợp đồng thương mại.

-Mẹo về cách thương lượng với chủ nhà của bạn.

- Tạm ngừng trục xuất.