CÁC CHƯƠNG TRÌNH VAY VÀ HỌC BỔNG

Tìm ở đây tất cả các chương trình và học bổng hiện tại mà bạn có thể đăng ký:
PepsiCo PROGRAMA DIGITAL Y DE DELIVERY PARA NEGOCIOS HISPANOS

Información básica:

https://pepsicojuntoscrecemos.com/es/

Ocho semanas de consulta de expertos que incluye las mejores prácticas en operaciones, tecnología, mercadotecnia y presencia digital.

 

Los restaurantes, bodegas y carnicerías de la comunidad hispana son una extensión de la voz, las necesidades y el corazón de los barrios latinos del país. Hoy estos negocios necesitan nuestro apoyo para fortalecerse y para superar barreras sistémicas y retos generados por debido a la pandemia de COVID-19.

logo_juntos_crecemos_es.png
default-firstframe.png
Quỹ tái thiết California

Thông tin cơ bản:

https://www.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund/

.

Đủ điều kiện:

  • Doanh nghiệp phải có từ 50 nhân viên toàn thời gian trở xuống (FTE).

  • Doanh thu hàng năm không được vượt quá 2,5 triệu đô la.

  • Doanh thu đã giảm 25% kể từ tháng 1 năm 2020.

  • Doanh nghiệp phải hoạt động và làm việc để tiếp tục.

  • Điều khoản quan trọng:

  • Mức cho vay tối đa 100.000 đô la.

Californiia rebuilding fund.png
eBay Up & Running California
Học bổng Fiserv Back2Business
Tài trợ cứu trợ COVID-19 dành cho doanh nghiệp nhỏ
Quỹ cho vay quay vòng doanh nghiệp nhỏ
Chương trình cho vay ổn định doanh nghiệp nhỏ
Chương trình cho vay phát triển ở Santa Cruz
Chương trình Cho vay Phi lợi nhuận & Doanh nghiệp Nhỏ của Quận San Diego

Chương trình Cho vay Phi lợi nhuận & Doanh nghiệp Nhỏ COVID-19 của Quận San Diego (SBNLP) là một sáng kiến ​​hợp tác được thiết kế để cung cấp các khoản vay từ thấp đến không lãi suất cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận và hỗ trợ phục hồi kinh tế của khu vực khỏi virus coronavirus. Chương trình cho vay này dành cho các doanh nghiệp ở bất kỳ đâu trong Quận San Diego.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể đăng ký khoản vay cứu trợ COVID-19 ngay hôm nay, khoản vay này có lãi suất thấp 1% và không phải thanh toán trong sáu tháng đầu tiên của khoản vay.

.

Hạn nộp hồ sơ: Không đăng ngày kết thúc

Khu vực phục vụ: California
Đối tượng: Chủ doanh nghiệp nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận