top of page

VẤN ĐỀ VỚI VIỆC THANH TOÁN

CHO THUÊ

Tìm hiểu về các giấy phép và quy định khác nhau do chính phủ yêu cầu để có thể giữ cho các doanh nghiệp nhỏ mở cửa trong đại dịch Covid-19
Chọn tùy chọn mong muốn:

Đối với những người thuê doanh nghiệp nhỏ được quyền bảo vệ theo sắc lệnh của Quận,

Lệnh cấm trục xuất của Quận đã được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Người thuê doanh nghiệp nhỏ có tối đa 6 tháng kể từ khi hết hạn hoặc chấm dứt lệnh tạm hoãn, phải trả ít nhất 50% tiền thuê nhà đến hạn và tối đa 12 tháng để hoàn trả tổng số tiền thuê nhà đến hạn. Có thể áp dụng các hình phạt và tiền phạt dân sự, bồi thường thiệt hại bằng tiền, và các biện pháp cứu trợ bằng lệnh bắt buộc đối với những chủ nhà cố gắng trả đũa hoặc từ chối những người thuê nhà kinh doanh nhỏ các quyền và sự bảo vệ của họ theo sắc lệnh.

.

Trang này được cập nhật định kỳ. Kiểm tra lại thường xuyên để luôn cập nhật.

LOGO START SMOL SIN FONDO.png

Các luật sư Marlena Schultz và Rachel Boyce của Start Small Think Big nói về:

.

  • Các điều khoản liên quan đến COVID-19 trong hợp đồng thương mại.

  • Lời khuyên về cách thương lượng với chủ nhà của bạn.

  • Đình chỉ trục xuất.

Hội thảo trên web về Đạo luật cứu trợ người thuê nhà năm 2020, được ghi lại vào ngày 18 tháng 9 năm 2020 bởi Thành phố San José.

bottom of page