top of page

CÁC LOẠI BÁN HÀNG

Bán trực tiếp:
Một người bán sản phẩm của họ trực tiếp cho người tiêu dùng mà không cần sự trợ giúp của người trung gian.

Bán gián tiếp:
Nó là thứ mà một hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua một người khác.

Bán B2G:
Nó là một trong đó các công ty bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho chính phủ ở các cấp độ khác nhau.

Bán B2B:
Hình thức mua bán này là hình thức diễn ra giữa các công ty.

Bán chéo:
Đây là một trong đó một công ty cố gắng tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung cho khách hàng hiện tại của mình.

Bán tận nơi:
Đây là hoạt động mà người bán gặp mặt trực tiếp với khách hàng tiềm năng để nói về sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bán hàng trực tuyến:
Đây là phương thức mà người bán tương tác với khách hàng từ xa, đồng bộ hoặc không đồng bộ.

Bán ra nước ngoài:
Đây là phương thức mà người bán liên hệ với khách hàng tiềm năng

Giảm giá trong nước:
Nó là một trong đó một khách hàng tiềm năng liên hệ với công ty để tìm kiếm thông tin để giải quyết vấn đề của họ hoặc đáp ứng nhu cầu của họ.

bottom of page